Disclaimer

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van House of Interior Business en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van House of Interior Business.

De door House of Interior Business verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website.

House of Interior Business aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Google Analytics

House of Interior Business maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van House of Interior Business bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. House of Interior Business heeft hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is veilig, er kunnen geen persoonsgegevens uit worden herleid. House of Interior Business vindt het belangrijk dat je weet welke cookies deze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. House of Interior Business wil jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van deze website goed in de gaten houden. House of Interior Business gebruikt de cookies voor het opslaan van jouw optimale instellingen, het gelijkmatig belasten van de website (waardoor deze goed bereikbaar blijft) en het lezen van jouw browserinstellingen zodat de website optimaal wordt weergeven.

Heb je verdere vragen? Stuur een mail naar hey@houseofinteriorbusiness.nl